Biztonság felsőfokon

Dharma World Kft. tisztelettel köszönti Önt. Társaságunk vagyonvédelmi tevékenységet folytat, és ebbe a körbe tartozó szolgáltatások széles skáláját öleli fel.

tovább

Cégünk a hazai piacon egy fiatalnak számító vagyonvédelmi vállalkozás. Előnyét éppen ez adja, mert ambiciózus csapatunk a nagy vagyonvédelmi cégekkel szemben sokkal magabiztosabban, emberközpontúbban, és fáradtságot nem ismerve lép fel, amikor azt az adott helyzet megkívánja.

A hazai piaci viszonyokat figyelembe véve ár-érték arányban talán a Dharma World Kft. az egyik leghatékonyabban működő vagyonvédelmi vállalkozás a mai piacon.

Arra törekszünk, hogy minél szervezettebb formában tudjuk véghezvinni a feladatok megoldását. Minden alklommal a megbízói elvárásoknak leginkább megfelelve végezzük feladatunkat.

Észrevétlenül, felelősségteljesen, magabiztosan, a megrendelői igényeket maradéktalanul kielégítve törekedni a biztonság tökéletes megteremtésére – ez a küldetésünk.

Szervezettség, rugalmasság, megbízhatóság

céltudatos alapok

A Dharma World Kft. felelős vezetősége összhangban a szervezett üzletpolitikai célkitűzésével minőségirányítási alapelveket határozott meg, melyet az alábbiakban teszünk közzé.

Felismerve, hogy cégünk léte a vevőitől, megrendelőitől, megbízóitól függ, nem elegendő csupán azok jelenlegi szükségleteit követelményekké alakítva kielégíteni, hanem a piaci pozíciónk megőrzése érdekében törekednünk kell jövőbeli, sőt látens igények megismerésére, és az annak megfelelő vagyonvédelmi szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésére.

A Dharma World Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri a külső környezeti változásokat és azokat értékelve jelöli ki a fejlesztési, piacszerzési irányokat, illetve alakítja ki a cég jövőképét. A tények, adatok alapján felülvizsgáljuk döntéseinket és ennek eredményeként amennyiben szükséges, változtatunk szolgáltatásaink végrehajtásának módján.

Cégünk tulajdonosi szemléletű vezetése mindent megtesz a jó munkahelyi légkör és munkakörnyezet kialakításáért. Ezen túlmenően arra is törekszünk, hogy munkatársainkat a lehető legszélesebb körben bevonjuk a döntések előkészítésébe, ezáltal is ösztönözve őket arra, hogy képességeik legjavát nyújtsák. A munkatársak felkészültségét, szakmai tudását rendszeres képzésekkel, továbbképzésekkel fejlesztjük.

Céljaink hatékonyabb elérése érdekében biztosítjuk a megvalósításukhoz szükséges erőforrásokat, a szolgáltatási tevékenységet előre meghatározott módon végezzük, felvázolva a folyamatokat, és azok kapcsolódási pontjait.

A közös célok megvalósítása érdekében beszállítóinkkal, alvállalkozóinkal a vagyonvédelmi szolgáltatások valamennyi területén kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatok kialakítására törekszünk.

A tényeken illetve a pontos adatokon, információkon alapuló döntéshozatal érdekében, egyre szélesebb körben alakítjuk ki a szolgáltatási folyamatok és a vevői elégedettség szintjének mérési lehetőségeit, továbbá nagy hangsúlyt fektetünk a szervezeten belüli információáramlásra.

Legfontosabb célkitűzéseink a pontosság, a feladatokra irányított figyelem. a vezetőség állandó jelenléte és elérhetősége, a munkatársakkal és a megrendelőkkel való fokozott lojalitás kialakítása – ezzel megteremtve egy kiegyensúlyozott nyugalmi állapotot, ami megbízható működésünk érdekében elengedhetetlen.

fókuszban a Biztonság

Fő tevékenységi köreink

=

Telephely, objektumvédelem, építkezések, ingatlan felújítások őrzése.

=

Irodaházak és hozzá tartozó létesítmények biztosítása, őrzése.

=

Bevásárló központok, áruházak, üzletek őrzése.

=

Biztonságtechnika, biztonságvédelem.

=

Személyvédelem, személybiztosítás, hostess szolgálat.

=

Üzemeltetés – lakóházak, irodaházak, stb. takarítása.

=

Rendezvényszervezés, sportesemények és rendezvények biztosítása.

=

Magánházak, lakóközösségek élőerős és elektronikus védelme.

=

Megrendelés előtti veszélyelemzés (risk management), átvilágítás.

=

A megrendelő kívánsága szerint a védelmi rendszerben részt vevő munkavállalók részére az általános oktatáson felül (munkavédelem, tűzvédelem, polgári védelem, környezetvédelem) speciális oktatások megszervezése, lebonyolítása, mely a megbízó által a rendelkezésünkre bocsátott, helyi sajátosságoknak megfelelő utasítások alapján történnek.

=

Biztonsági rendszerek telepítése, fejlesztése.

=

Online követeléskezelés: Magyaroszág vezető online követelésbehajtó rendszere, egyedi szerződés a nemfizetocegek.hu követelésbehajtási csoportal.

Üzletpolitikánk

Megbízhatóság, gyorsaság, rugalmasság, felelősségvállalás, lojalitás – a megrendelővel és a munkatársakkal szemben egyaránt.

A megrendelőhöz való maximális alkalmazkodás.

Biztonság Lépésről lépésre

kezünkben a teljes munkafolyamat

A személyi állomány kiválasztásának támpontjai

A személyi állomány kiválasztását fontos feladatnak tekintjük, mivel csak egy jól átgondolt kiválasztási rendszer szavatolhatja azt, hogy a megrendelők felé teljesített munka színvonala mindig a legmegfelelőbb legyen. Nagy gondot fordítunk a jelentkezők minél teljesebb megismerésére. Fontosnak tartjuk megvizsgálni és megismerni a következőket:

Szakmai támpontok:
 • büntetlen előélet,
 • általános, és szakmai végzettség,
 • gyakorlati tapasztalatok,
 • referenciák, korábbi munkahelyek, megbízások,
 • egyéb végzettségek, speciális ismeretek,
 • érdeklődés és elkötelezettség a szakma iránt.

Szabálykövetés, felelősségtudat és megbízhatóság

Vagyonőreink feladataikat a cég logójával és nevével ellátott formaruhában végzik melyek mellé fényképes és sorszámozott kitűzőt kapnak.

Az ellenőrzés fontossága

A cégünk által őrzött objektumok és területek ellenőrzését külön erre a célra létrehozott ellenőrzési csoport végzi. Emellett az ellenőrzés minden vezetői szinten lévő személy kötelessége, rendszerünk szerves része. Az ellenőrzések segítik szolgáltatásunk színvonalának javítását, hatékonyságát, és ezeken keresztül a megbízói elvárások maradéktalan teljesítését.

Mivel cégünk fiatal vagyonvédelmi vállalkozás, így már az első lépéseknél úgy alakítottuk ki működési mechanizmusunkat, hogy az megfeleljen a minőségpolitikai rendszerekhez történő csatlakozáskor is. A rendszert nem elég megalkotni, de működtetni is kell, ezért cégünk vezetősége ezekre a fontos feladatokra nagy hangsúlyt fektet.

tervezett biztonság

Üzleti stratégiánk

Társaságunk vezetői és személyi állománya az alábbi stratégia szerint végzik a feladatok végrehajtását, a minél jobb és színvonalasabb szolgáltatás nyújtása érdekében.

 • Előretekintés.
 • Szervezettség.
 • A megbízó iránti lojalitás.
 • Megbízható, hatékony, gyors feladat ellátás.
 • Fegyelmezett és ellenőrzött szolgálatellátás.
 • A vagyonvédelmi piac, a hozzá kapcsolódó ágazatok feltérképezése.
 • A megszerzett információk tárolása, folyamatos frissítése.

A piac szereplői:

 • megrendelők, különböző érdekcsoportok, azok vezetői,
 • versenytársak,
 • foglalkoztatott személyi állomány,
 • adósok,
 • megrendelőink potenciális partnerei,
 • állam.

A titoktartásról

Az alkalmazásunkban álló vagyonőrök már kiképzésük megkezdésének napján nyilatkoznak arról, hogy a tudomásukra jutott mindennemű, a megrendelőt érintő információt szolgálati titokként kezelik, azt harmadik személynek nem adják tovább, kizárólag, ha a rendőrhatóság írásban felszólítja őket.

A büntetlenségről

Az alkalmazásunkban álló vagyonőrök már felvételüket megelőzően nyilatkoznak arról, hogy büntetlen előéletűek. A Dharma World Kft. kizárólag olyan személyeket alkalmaz szolgálati feladatok ellátására, akik rendelkeznek fedhetetlenségi igazolvánnyal.

Nyugalom és Biztonság Költséghatékonyan

Kidolgozzuk a legjobb árat

A körültekintő szervezés és risk management révén az adott piaci viszonyok között partnereink számára kidolgozzuk a legkedvezőbb árat, mely a lehető leghatékonyabb biztonsági rendszert hívja életre. Célunk Ügyfeleink elégedettsége, a kölcsönös bizalmon alapuló, években mérhető, hosszútávú kapcsolat fenntartása.

Fontosabb őrzött objektumainak

Referenciáink a teljesség igénye nélkül

Feltöltés alatt.

Legyen partnerünk

Célunk a Bűnmegelőzés

Ma a bűnözés ezernyi alakban jelenik meg. Kezdve a huliganizmustól, az alkalmi bűnözőkön és a szervezetten tevékenykedő csoportokon át, az úgynevezett „fehér galléros, kiművelt bűnözőkig”. Ellenük való védekezésre több lehetősége kínálkozik annak, aki meg akarja védeni magántulajdonát, vagy cégének vagyonát.

 • Rendőrség: a rendőrség bonyolult, az eljárásjog által mereven szabályozott szervezet, amely csak akkor lép működésbe, ha már megtörtént a baj, megrongálták, vagy éppen elrabolták a vagyont.
 • Saját cégen belüli rendészet felállítása: ez a tevékenység összefonódásokra ad lehetőséget és a rendészek képzése, toborzása külön szakosztályt igényel a cégen belül (nem beszélve a minőségbiztosításról).
 • Polgárőrség járőreinek támogatása: a polgárőrségnek gyakorlatilag „bárki” tagja lehet.
 • Vagyonvédelmi cég alkalmazása: amely rugalmasan alkalmazkodik a megrendelő igényeihez, szakképzett állománnyal rendelkezik, felelősséget vállal az őrzött vagyonért, és bűnmegelőző tevékenységet folytat. A vagyonvédelmi cég:
  • előzetesen felmért védelmi terv alapján dolgozik,
  • felelősségbiztosítással rendelkezik,
  • az állomány munkavégzését folyamatosan ellenőrzi,
  • az eseményekről, illetve a napi munkavégzésről naplót vezet, dokumentációt állít össze, jelentéseket készít.

Ezt a lehetőséget ajánlja a Dharma World Kft.